943 45 91 76 - 943 45 55 03 gestoriapuente@gestoriapuente.net
Zergak - Ogasuneko 110 eta 111 ereduen prestaketa eta aurkeztea, profesionalak barne (PFEZ hilabetekoa edo hiruhilabetekoa) - PFEZren urteko laburpena, 190 eredua. - 115 ereduaren aurkezpena (alokairua), eta urteko laburpena (180 eredua) - BEZ - Ordainketa zatikatuak - Errenta eta ondare aitorpena - Sozietateak
Fiskala- kontabilitatea - Plangintza fiskala eta aholkularitza - Eragin fiskalen gaien etengabeko jarraipena - Zerga eta aitorpen ezberdinen azterketa eta prestaketa - Ogasuneko ikuskatzearen aurrean ordezkaritza eta defentsa - Zergen atzeratzea - Konatbilitate aholkularitza.
Lana eta gizarte-Segurantza - Nomina arruntak, aparteko ordainsariak - Nomina bereziak: atzeratzeak, Bonus. Helburuak - Kostuen eta soldaten txostenak (hilabetekoak,hiruhilabetekoak,urtekoak…) - Banku-transferentziak, PDF eta TXT formatuan Banku- elektronikoa - Kontratazio aholkularitza – Lan kontratuak- INEMeri aurkeztea. - Saldo eta kitapenen ordainagiria – langabetuen ziurtagiria - Lan aholkularitza: Araudia, lan hotzarmenak, kaleratzeak, EREak… - Gizarte seguruak (altak, bajak, RED sisteman datu eguneratzeak…) - Istripu parteak, DELTA sistema - Aldi baterako bajak